Organització

Entenem una mica l'escola

Calendari escolar

  • FESTIU
  • DIA DE LLIURE ELECCIÓ
  • LABORABLE LLAR INFANTS / CASAL
  • LLAR DE 9H A 13H
Tot el calendari escolar descarregable