Projectes

Coneix els nostres projectes

Multilingüe

S'introdueix la llengua anglesa a partir de la Llar. Com a quarta llengua, s'ofereix el francès a l'ESO. Preparació exàmens de Cambridge, a Primària i ESO (anglès).

El coneixement de diferents llengües i cultures és clau per al desenvolupament d’una societat solidària i emprenedora.

Al Monalco apostem pel plurilingüisme, la immersió lingüística és un dels eixos rellevants del nostre Projecte Educatiu.

 Treballem per aconseguir un projecte estructurat i coherent i un assoliment de les llengües estrangeres profitós, motivador i eficaç.

 

Potenciem el domini perfecte (oral i escrit) de les dues llengües oficials a casa nostra, el català i el castellà, i també de l’anglès.

Les llengües que els alumnes aprenen al llarg de la seva escolaritat al Monalco són:

 • Català
 • Castellà
 • Anglès
 • I, com a segona llengua estrangera, poden escollir entre: francès o alemany

 

La llengua anglesa s’inicia de manera oral a partir de la Llar d’Infants (P1) a través de contes, cançons, jocs...

 

A partir de P3 (Infantil 3 anys) es fa una hora d’anglès diària. S’incorpora d’una manera lúdica i natural al dia a dia dels nostres alumnes com a eina fonamental de comunicació i expressió.  S’imparteix l’anglès en una àrea no curricular: Science, psicomotricitat, educació física, Art...

L’anglès passa a ser també una eina de comunicació a l’escola per diferents canals.

Escola multilingüe:

 Oferta de 5 llengües: català, castellà, anglès, francès i alemany. 

 • Anglès des de la Llar d’Infants 
 • Psicomotricitat en anglès (Infantil)
 • Educació física en anglès (Secundària)
 • Medi Natural en anglès (Science) (Primària)
 • Teatre en anglès
 • Tallers de teatre en anglès
 • Colònies en anglès (Primària)
 • Música en anglès
 • Projectes interdisciplinaris en anglès
 • Projectes cooperatius en anglès
 • Projecte Tr@ms en anglès
 • Classes de conversa
 • English Day
 • Festivitats en anglès
 • Fònix. Concurs interescolar de llengua anglesa
 • Desdoblaments d'anglès a ESO
 • Intercanvis i estades a l’estranger
 • Introducció de la 4a llengua estrangera a ESO (francès i alemany)
 • Preparació exàmens First Certificate

  

L’objectiu és que els nostres alumnes, en acabar l’escolaritat, dominin el català, castellà i l'anglès perfectament.