Projectes

Coneix els nostres projectes

Obertament

Quan no sàpigues de què parlar, parla

Tots podem tenir un problema de salut mental. Sovint, els prejudicis i el tabú ens impedeixen parlar. Trencar aquestes barreres és molt més fàcil del que pensem. Perquè l'important no és saber què dir, sinó parlar obertament.