Proposta Educativa

Completa des dels 4 mesos fins els 16 anys

Secundària

L'etapa d'Educació Secundària Obligatòria, va dels 12 als 16 anys.

És l'etapa on els alumnes desenvolupen la major part de les habilitats que els permetran ser autònoms i reflexius en el seu aprenentatge. L’adolescent troba en aquesta etapa el seu propi camí. Aprèn a decidir i a especialitzar-se. És necessari consolidar la personalitat i crear unes bases fermes per al futur.
Acompanyem els nois i noies en el creixement cap a la vida adulta i en aquest sentit, treballem especialment amb els nostres alumnes la gestió de les emocions i l'autoconeixement.
Els guiem per saber, saber fer i saber estar.
Integrem els alumnes en projectes d’aprenentatge-serveis a segon cicle d’ESO.
Són claus en aquesta etapa unes bones habilitats i hàbits de treball i d'estudi.
El tutor/a té una tasca fonamental, la de guiar i acompanyar l’alumne en la tria de decisions coherents amb el futur professional i acadèmic desitjat. A través de la investigació, l'alumne assoleix tota una sèrie de coneixements que li seran claus en un futur.
L'assoliment d'un excel·lent nivell de preparació humana i acadèmica per afrontar amb garanties uns estudis superiors és un dels objectius en aquesta etapa.
Els nostres alumnes obtenen excel·lents resultats en les proves Competències Bàsiques del Departament d'ensenyament.

 • Introduïm una àrea curricular en anglès (Educacií Física "Physical Education")
 • Manifestar autonomia i iniciativa personal en el camp de l'aprenentatge, en les relacions interpersonals i d'actuació social
 • Mostrar un comportament obert, democràtic, participatiu
 • Tenir assolits uns valors i hàbits que s’han donat al llarg de tota l'escolaritat
 • Manifestar una visió equilibrada de si mateix
 • Respectar el procés maduratiu i la capacitat de l'esforç
 • Potenciar l'autonomia de l'alumne i els hàbits de treball i estudi
 • Mostrar interès i respecte per l'entorn immediat i pels altres
 • Observar i escoltar de manera curiosa, i atenta
 • Assessorament individualitzat per cada alumne i les seves famílies
 • Comprendre i expressar correctament missatges orals i escrits en català, castellà i anglès
 • Obtenir i tractar informació per a una finalitat immediata i presentar-la als altres de manera útil i entenedora
 • Seguir un procés de raonament lògic. Conèixer que aquest procés és el propi de la ciència
 • Introduir-se en el coneixement de l’entorn tecnològic
 • Assolir un excel·lent nivell de preparació humana i acadèmica per afrontar amb garanties uns estudis superiors
 • Donar eines per encaminar l'orientació a l'ensenyament postobligatori
 • Introduïm una 2a llengua estrangera en el currículum. L’alumne pot escollir entre francès o alemany com a segona llengua estrangera al llarg de tota la Secundària
 • Horaris

  de 8 a 13'30h / tardes dilluns, dimarts i dijous de 15 a 17h

 • Tallers

  tallers intercicles

 • Opcions

  àmplia oferta lingüística, intercanvis a l'estranger...

 • Transport

  transport escolar privat

 • Activitats

  colònies, viatge fi de curs, estades a l'estranger...

 • Menjador

  servei de menjador escolar i espai migdia


 • Volem fomentar la iniciativa, l'esperit crític, la creativitat i el gust per aprendre • Un model educatiu participatiu, centrat en l'alumne, facilitador en la innovació i perseguint sempre l'excel·lència • Fomentem el plurilingüisme i apostem per la innovació • Apostem per la tecnologia com una eina més de l'aprenentatge


Enquestes

Resultats enquesta satisfacció Monalco

L'equip de Secundària

Comptem amb un bon equip humà de professionals ben cohesionats i que treballen en equip al servei dels nostres alumnes i les nostres famílies
  • Anna Termes
   Exalumne secundària

   Anna TermsExalumne secundària

  • Porto 15 al Monalco. Una escola que per mi és com una família, plena de valors i companyerisme. On sempre m'he sentit recolzada per tot el professorat

  • Manel Navarro
   Sotsdirector i Professor

   Manel NavarroSotsdirector i Professor

  • Porto més de 20 anys sent professor del Monalco i és un plaer veure com els alumnes tenen tant de poder d'autosuperació. Estem contents de la nostra feina quan veiem els fruits dels nostres ex alumnes.

El Blog de Secundària

T'informem de les activitats que es realitzen a Secundària