Secretaria

Tot el paperam descarregable

Beques i Subvencions

Nom Enllaç
Ajuts famílies usuàries servei menjador escolar (infantil i primària).

http://www.anoia.cat/departaments/ensenyament/ajuts-individuals-de-menjador/

Beca d'escolarització de Llars d'Infants

https://tramits.igualada.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=23&IdTramit=177

Beca per als usuaris del servei de menjador de les Llars d'Infants

https://tramits.igualada.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=23&IdTramit=172

Beca per l'adquisició de llibres de text

https://tramits.igualada.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=23&IdTramit=365

Beca per l'adquisició de material escolar

https://tramits.igualada.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=23&IdTramit=176