Projectes

Coneix els nostres projectes

Emprenedoria a l'Escola

Incorporem el Projecte d’Emprenedoria dins el Projecte Curricular dels alumnes de 3r de Primària i 3r i 4t d’ESO.

La finalitat és promoure l’esperit emprenedor de cada alumne i afavorir les capacitats, els valors, coneixements i habilitats que comporta l’emprenedoria.
Un projecte que fa a l’alumne responsable, autònom i creatiu.
Fomenta el treball en equip, l’autoconeixement, la visió crítica i la capacitat de resolució.
En aquest projecte els donem una finalitat real, solidària i compromesa als nostres alumnes.