Projectes

Coneix els nostres projectes

Erasmus+

Iniciem aquest curs un nou projecte Erasmus+ "The media. What next?" pel curs 2018-2020 conjuntament amb altres països europeus.

Es vol impulsar un enfocament interdisciplinari de l'ensenyament i aconseguir reforçar la dimensió europea en el nostre centre.

Intercanvis amb altres escoles d'Europa.