Projectes

Coneix els nostres projectes

Literactua (3r)

El projecte Literactua neix de la necessitat de crear un projecte interdisciplinari, obert a diferents etapes i a diferents maneres de treballar perquè alumnes i docents puguin participar i presentar noves maneres de fer.

Tot gira entorn del treball d'autors literaris catalans.

Es tracta d'un projecte obert on cadascú pot treballar des de l'àmbit/s i competències que més l'interessin. L'únic eix comú és l'autor i pretén donar una visió d'un mateix autor al llarg de totes les etapes educatives i des de diferents punts de vista, aconseguint una visió transversal i interdisciplinària.

Aquest treball té com a aparador un bloc on es poden visualitzar les diferents pràctiques realitzades als centres.

Es tracta, a més, d'un projecte que pretén endinsar l'alumnat a la nostra cultura, ampliar el seu coneixement vers els diferents autors literaris catalans i fomentar la sensibilitat i estima cap a les seves obres. Partim d'apropar la vida dels autors als alumnes i ubicar la seva obra en l'època corresponent.