L'Escola

Coneix el nostre centre

Projecte Educatiu

Al llarg de tota la nostra trajectòria pedagògica, el Col·legi Monalco ha ofert un model educatiu altament participatiu, centrat en l’alumne, facilitador en la innovació, i perseguint sempre l’excel·lència.
Per aquest motiu oferim una escola oberta, amb una gran capacitat d’innovació i un eficaç projecte lingüístic i de recerca científica i tecnològica.

El seu futur el nostre repte

La nostra escola ofereix una proposta educativa completa dels 4 mesos fins als 16 anys.

L’objectiu de la nostra escola és preparar els alumnes amb les competències personals i acadèmiques per a una societat diferent, emmarcada en ple segle XXI. Volem obrir els joves a la societat amb una formació humana i amb una maduresa intel·lectual. Oferim un itinerari innovador de manera transversal, en totes les etapes educatives de l’escola, on l’alumne és el centre de l’aprenentatge. Un projecte compartit entre la família, l’alumne i l’escola.

Una escola oberta i vivencial

A través d’un projecte inclusiu, competencial i cooperatiu treballem amb metodologies significatives, vivencials, amb reptes i amb propostes perquè l’alumne cerqui, raoni, pensi i sigui el protagonista del seu aprenentatge.

Volem que l’alumne s’emocioni aprenent. Sense emoció no hi ha aprenentatge. Proposem una atenció individualitzada respectant els ritmes i les necessitats de cada alumne. Potenciem els talents de cada alumne, a partir de les intel·ligències múltiples. Ajudem els alumnes davant de les dificultats amb les tutories individualitzades.

Una escola familiar, acollidora i innovadora

La nostra identitat i caràcter propi.

El Monalco és una escola activa, familiar, innovadora i acollidora. Té la finalitat de promoure una educació basada en el respecte, en la solidaritat i en el diàleg. Així com també vol promoure el ple desenvolupament de la personalitat de l’alumnat tenint en compte els aspectes físics, psicoafectius i socials. És una escola catalana basada en la innovació educativa i oberta a totes les famílies. Som un centre laic i concertat per la Generalitat de Catalunya. Una escola catalana que assumeix la realitat sociocultural de Catalunya i el compromís ferm de servei a la cultura i a la llengua catalana. Com escola innovadora que som, formem part de la Fundació Tr@ms.

Projecte Pedagògic

Tenim un projecte metodològic inclusiu, competencial i cooperatiu per a la interdisciplinarietat a l’aula. Un projecte pedagògic fet a mida per a la nostra escola en què tots els alumnes aprenguin a aprendre i aprenguin a conviure.
 • Què volem?
  • Prioritzar el treball competencial
  • L'ús de metodologies interdisciplinàries
  • Fomentar la inclusió
  • Demanar més autonomia a l'alumnat
  • Educar en valors
  • Ensenyar l'alumnat a treballar en equip

  • Donar respostes educatives a la societat en què vivim
  • Fer un ensenyament més experimental i vivencial
  • Que l'alumne cerqui i trobi respostes
  • Alumnes oberts a la creativitat i a la innovació
  • Connectar amb els interessos de l'alumnat
  • Assolir les competències bàsiques per aplicar-les en contextos reals
 • 7 principis bàsics del nostre projecte
  • L'alumne, com a protagonista del seu aprenentatge
  • Aprenentatge de naturalesa social
  • Les emocions, com a part integral d'aquest aprenentatge
  • Entorns d'aprenentatge que tinguin en compte les diferències individuals i les intel·ligències múltiples

  • L'esforç de tot l'alumnat és la clau de l'aprenentatge
  • Avaluació contínua: formativa i formadora
  • Aprenentatge significatiu, globalitzat i interdisciplinari
 • Objectius
  • Treballar la cohesió social, la inclusió i l'equitat
  • Fer protagonistes els alumnes
  • Treballar els valors
  • Incrementar la responsabilitat
 • Avantatges
  • Millora l'actitud dels estudiants i la seva autoestima
  • Proporciona més ajuda per assolir millors resultats
  • Millora la convivència
  • Millora el rendiment acadèmic

						
					

Projecte Lingüístic

El coneixement de diferents llengües i cultures és clau per al desenvolupament d’una societat solidària i emprenedora

Al Monalco apostem pel plurilingüisme, la immersió lingüística és un dels eixos rellevants del nostre Projecte Educatiu.
Treballem per aconseguir un projecte estructurat i coherent i un assoliment de les llengües estrangeres profitós, motivador i eficaç. Potenciem el domini perfecte (oral i escrit) de les dues llengües oficials a casa nostra, el català i el castellà, i també de l’anglès.

Les llengües que els alumnes aprenen al llarg de la seva escolaritat al Monalco són:
• Català
• Castellà
• Anglès
• I, com a segona llengua estrangera, poden escollir entre: francès o alemany

La llengua anglesa s’inicia de manera oral a partir de la Llar d’Infants (P1) a través de contes, cançons, jocs...

A partir de P3 (Infantil 3 anys) es fa una hora d’anglès diària. S’incorpora d’una manera lúdica i natural al dia a dia dels nostres alumnes com a eina fonamental de comunicació i expressió. S’imparteix l’anglès en una àrea no curricular: Science, Science Lab, Psicomotricitat, Educació física i teatre
L’anglès passa a ser també una eina de comunicació a l’escola per diferents canals.


 • Potenciar

  Totes les persones tenim talents que cal descobrir i potenciar


 • Ajudar

  Totes les persones necessitem ajuda davant les dificultats


 • Orientar

  Totes les persones, amb una bona orientació, podem assolir els nostres propòsits


 • Acompanyar

  L'objectiu de la nostra escola és una formació integral de l'alumne i posem eines per aconseguir-ho