Projectes

Coneix els nostres projectes

Educació Emocional

Per a nosaltres és molt important que els nens i nenes coneguin, identifiquin i aprenguin a gestionar, des de ben petits, les emocions que experimenten a diàriament.

El descobriment de les emocions és present en el dia a dia dels nostres alumnes des del primer moment en què comença el curs fins al darrer dia a l’aula.

 

L’acompanyament emocional proporciona les eines i els recursos necessaris per tal que les diferents competències (consciència, regulació, autonomia, competència social i competència per a la vida i el benestar) es desenvolupin.

 

D'aquesta manera, els alumnes van adquirint les diferents habilitats interpersonals (reconèixer  les emocions pròpies i tenir una autoestima sana) i intrapersonals (escoltar els altres, comunicar assertivament i viure conscientment).

 

Educant en les emocions aconseguirem:

 • Millorar la cohesió social
 • Fomentar els valors de respecte i empatia
 • Un clima de tranquil·litat i calma
 • Un bon autoconeixement
 • Tolerància a la frustració
 • Capacitat d’adaptar-se al canvi
 • Habilitats socials i de relació
 • Estabilitat emocional
 • Control d’un mateix
 • Sensibilitat
 • Millor convivència escolar

 Per tot això, comptem amb el Projecte Digui! Digui! a Primària i Escolta’m a Secundària.

Amb aquests projectes ajudem els nens i nenes a resoldre els seus propis conflictes i afavorim una bona convivència a l’aula i al centre.

 Es treballa per tal de:

 • Sensibilitzar sobre el respecte a l’altre
 • Dotar l’alumne d’habilitats socioemocionals
 • Fomentar l’empatia
 • Fomentar l’assertivitat

 

Treballem les dimensions interior, emocional i social en totes les etapes i en diferents moments de l’horari lectiu.

 

DIMENSIÓ INTERIOR
La interioritat és l’espai personal en què s’integren i unifiquen els pensaments, les creences, els sentiments. Saber-la descobrir i valorar ens ajuda a ser persones més profundes i reflexives, obertes al sentit i preguntes transcendents, i a trobar l’equilibri de la vida.

 

DIMENSIÓ EMOCIONAL
Les emocions són un motor que portem dins, motor que té un paper fonamental en les decisions, conscients o inconscients, que prenem davant la vida. Saber-les reconèixer, expressar i gestionat correctament ens ajuda en totes les facetes de la vida.

 

DIMENSIÓ SOCIAL
Saber mantenir bones relacions interpersonals és necessari per conviure en societat. No madurem mirant-nos exclusivament nosaltres mateixos; ens cal conèixer què commou, preocupa o ajuda a qui tenim al costat. Ens cal aprendre a estimar incondicionalment.