Projectes

Coneix els nostres projectes

Videoconferència en anglès (2n)

En l'actualitat el Departament Col·laboratiu d'Anglès es desenvolupa a l'etapa d'Educació Infantil d'Educació Primària tot i que s'anirà ampliant a altres cicles i etapes.

L'objectiu primordial consisteix a compartir recursos, experiències i material per tots els mestres d'anglès d'Educació Infantil dels centres en un entorn web 2.0.

Es porten a terme processos que pretenen la inclusió de les TAC a l'àrea de la llengua anglesa.