Projectes

Coneix els nostres projectes

Ambients d'Aprenentatge

Què són els ambients d'aprenentatge?

Són Espais d'aprenentatge, de relació, de comunicació pel desenvolupament i aprenentatge de l'alumne.

L'infant és el protagonista del seu propi aprenentatge.

Els ambients permeten:

• Aprendre jugant

• Viure l'error com a oportunitat d'aprenentatge

• Aprendre descobrint

• Desenvolupar l'autonomia

• Aprendre a cooperar

• Atendre la diversitat

• Tractar totes les àrees del currículum

• Aprendre a gestionar les emocions

• Desenvolupar el llenguatge oral

• Potenciar el lligam afectiu

Saber més