Secretaria

Tot el paperam descarregable

Documents

Documents genèrics
Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC)
Descarregar PDF
Calendari Escolar 2023-2024
Descarregar PDF
Protocol telèfons mòbils
Descarregar PDF
Preinscripció
Descarregar PDF
Informació Ambients d'Aprenentatge
Descarregar PDF
Protocol d´ús dels ordinadors portàtils i dispositius electrònics
Descarregar PDF
Estratègia Digital
Descarregar PDF
Casal Estiu 2024
Descarregar PDF
Autoritzacions Casal Estiu 2024
Descarregar PDF
Horari Casal Estiu 2024
Descarregar PDF
Normativa de convivència
Descarregar PDF
PEC
Descarregar PDF
PROJECTE LINGÜÍSTIC
Descarregar PDF
Llista de comprovació de simptomatologia covid-19, per a les famílies
Descarregar PDF
Infantil: carta Compromís Educatiu
Descarregar PDF
Primària: carta de compromis educatiu
Descarregar PDF
Secundària: carta de compromís educatiu
Descarregar PDF
Pla d'obertura (actualitzat: gener 2022)
Descarregar PDF
Fitxa Dades Sanitàries
Descarregar PDF
Manual per accedir a la plataforma Clickedu
Descarregar PDF
Consells per navegar de forma segura a les xarxes socials
Descarregar PDF
I0
Calendari Llar 2023-2024
Descarregar PDF
Llar 0. Documents inici de curs
Descarregar PDF
I1
Calendari Llar 2023-2024
Descarregar PDF
Llar 1. Documents Inici de Curs
Descarregar PDF
I2
Calendari Llar 2023-2024
Descarregar PDF
Llar2. Documents Inici de Curs
Descarregar PDF
I3
Calendari Escolar 2023-24
Descarregar PDF
Informacions I3'23'24
Descarregar PDF
I4
Calendari Escolar 2023-24
Descarregar PDF
Informacions I4'23'24
Descarregar PDF
I5
Piscina P5
Descarregar PDF
Calendari Escolar 2023-24
Descarregar PDF
Informacions I5'23'24
Descarregar PDF
1r
Dades sanitàries
Descarregar PDF
Sortides i activitats 1r_23-24
Descarregar PDF
Horari 1r_23-24
Descarregar PDF
2n
Horari 2n_23/24
Descarregar PDF
Sortides i activitats 2n_23-24
Descarregar PDF
3r
Sortides i activitats 3r_23-24
Descarregar PDF
Horari 3r_23-24
Descarregar PDF
4t
Sortides i activitats 4t_23-24
Descarregar PDF
Horari 4t_23-24
Descarregar PDF
Sortides i activitats 5è_23-24
Descarregar PDF
Horari 5è_23-24
Descarregar PDF
Manual per accedir a la plataforma educativa CLICKEDU
Descarregar PDF
Autorització per marxar sols
Descarregar PDF
Sortides i excursions 6è_23-24
Descarregar PDF
Horari 6è_23-24
Descarregar PDF
1r
Contracte pedagògic
Descarregar PDF
Horari 1r ESO A
Descarregar PDF
Horari 1r ESO B
Descarregar PDF
2n
Horari 2n B
Descarregar PDF
Horari 2n A
Descarregar PDF
3r
Horari 3r A
Descarregar PDF
Horari 3r B
Descarregar PDF
4t
Horari 4t A
Descarregar PDF
Horari 4t B
Descarregar PDF