Secretaria

Tot el paperam descarregable

Documents

Documents genèrics
Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC)
Descarregar PDF
Calendari Escolar 2023-2024
Descarregar PDF
Protocol telèfons mòbils
Descarregar PDF
Preinscripció
Descarregar PDF
Informació Ambients d'Aprenentatge
Descarregar PDF
Protocol d´ús dels ordinadors portàtils i dispositius electrònics
Descarregar PDF
Estratègia Digital
Descarregar PDF
Normativa de convivència
Descarregar PDF
PEC
Descarregar PDF
PROJECTE LINGÜÍSTIC
Descarregar PDF
Llista de comprovació de simptomatologia covid-19, per a les famílies
Descarregar PDF
Infantil: carta Compromís Educatiu
Descarregar PDF
Primària: carta de compromis educatiu
Descarregar PDF
Secundària: carta de compromís educatiu
Descarregar PDF
Pla d'obertura (actualitzat: gener 2022)
Descarregar PDF
Fitxa Dades Sanitàries
Descarregar PDF
Manual per accedir a la plataforma Clickedu
Descarregar PDF
Consells per navegar de forma segura a les xarxes socials
Descarregar PDF
I0
Calendari Llar 2023-2024
Descarregar PDF
Llar 0. Documents inici de curs
Descarregar PDF
I1
Calendari Llar 2023-2024
Descarregar PDF
Llar 1. Documents Inici de Curs
Descarregar PDF
I2
Calendari Llar 2023-2024
Descarregar PDF
Llar2. Documents Inici de Curs
Descarregar PDF
I3
Calendari Escolar 2023-24
Descarregar PDF
Informacions I3'23'24
Descarregar PDF
I4
Calendari Escolar 2023-24
Descarregar PDF
Informacions I4'23'24
Descarregar PDF
I5
Piscina P5
Descarregar PDF
Calendari Escolar 2023-24
Descarregar PDF
Informacions I5'23'24
Descarregar PDF
1r
Dades sanitàries
Descarregar PDF
Sortides i activitats 1r_23-24
Descarregar PDF
Horari 1r_23-24
Descarregar PDF
2n
Horari 2n_23/24
Descarregar PDF
Sortides i activitats 2n_23-24
Descarregar PDF
3r
Sortides i activitats 3r_23-24
Descarregar PDF
Horari 3r_23-24
Descarregar PDF
4t
Sortides i activitats 4t_23-24
Descarregar PDF
Horari 4t_23-24
Descarregar PDF
Sortides i activitats 5è_23-24
Descarregar PDF
Horari 5è_23-24
Descarregar PDF
Manual per accedir a la plataforma educativa CLICKEDU
Descarregar PDF
Autorització per marxar sols
Descarregar PDF
Sortides i excursions 6è_23-24
Descarregar PDF
Horari 6è_23-24
Descarregar PDF
1r
Contracte pedagògic
Descarregar PDF
Horari 1r ESO A
Descarregar PDF
Horari 1r ESO B
Descarregar PDF
2n
Horari 2n B
Descarregar PDF
Horari 2n A
Descarregar PDF
3r
Horari 3r A
Descarregar PDF
Horari 3r B
Descarregar PDF
4t
Horari 4t A
Descarregar PDF
Horari 4t B
Descarregar PDF