L'Escola

Coneix el nostre centre

Història

D'on venim?

MONALCO deriva de Montessori (MON), Almi (AL) i Cots (CO), que eren les escoles predecessores de l’actual, situades també a Igualada.

La nostra escola té l'esperit i voluntat de donar uns serveis de qualitat a les famílies que ens dipositen la seva confiança.
El fundador va ser el Sr. Pere Vicente Rodríguez.
L’origen del Col·legi MONALCO és l’Acadèmia Cots que s’inaugurà a Igualada pels volts del 1930 en un local situat en el núm. 30 del carrer d’Òdena.

1930-1946

Unificació

L’any 1946, el fundador de la nostra escola, el Sr. Pere Vicente va pensar a fer el primer ensenyament amb els alumnes més petits. S’hagué de buscar un nou local que fou el situat al carrer de Sant Magí, 58; se li va posar el nom de Col·legi Verdaguer.

Però aviat el nombre d’alumnes va anar augmentant fins que no hi van cabre. La solució va ser passar els alumnes més grans a l’Acadèmia Cots del carrer Nou on, durant un temps, a més de l’ensenyament comercial, es van donar classes d’ensenyament primari. Mentrestant, al local del carrer de Sant Magí es continuava ensenyant als més petits. Aquest serà el local que es convertirà en l’Acadèmia Almi.

1946-1960

Montessori

Amb el temps, ambdues escoles es feren petites. Cap als anys 60, el Sr. Vicente havia comprat un terreny a l’Avinguda Barcelona, a on va traslladar una secció de pàrvuls a la qual va donar el nom de Montessori, impartint la metodologia de Maria Montessori.

Tenint ja tres locals: el del carrer Nou (Cots), el del carrer Sant Magí (Almi) i el de l’avinguda Barcelona (Montessori) va arribar el moment de fer una escola més unificada i concentrada en un mateix lloc.

Anys 60

On som?

El nostre fundador va començar a construir i traslladar tot el complex escolar que dirigia, als terrenys de l’Avinguda Barcelona-Carrer Capellades, on actualment es troba el Col·legi Monalco.

L’actual escola es realitzà en diverses fases i s’ha anat ampliant al llarg dels anys. I sempre està en constant renovació. Actualment està en procés d'innovació de noves aules i espais.
L’escola fou construïda d’acord amb la idea que l’arquitectura escolar ha de ser com l’educació: comunitària, oberta i harmònica, i dotada, alhora, de les condicions adequades per a una formació integral dels nostres alumnes.

1999 - Actualitat