Projectes

Coneix els nostres projectes

Estratègia Digital

Eina fonamental en l'aprenentatge i coneixement, que ens serveix per millorar els resultats educatius i aconseguir una bona maduresa tecnològica.

La tecnologia és eina fonamental en l'aprenentatge i coneixement, que ens serveix per millorar els resultats educatius i aconseguir una bona maduresa digital.

Som una escola compromesa en l'ús adequat i educatiu de les noves tecnologies, i és per això que introduïm la programació i la robòtica en les diferents etapes educatives.

Apostem per la competència digital a l’aula des d’Infantil fins a 4t d’ESO.

Una oportunitat que volem aprofitar per obrir un ventall de nous aprenentatges i noves metodologies. Això afavoreix un aprenentatge més actiu, experimental, competencial i innovador per als nostres alumnes.

L’aprenentatge amb tauletes digitals i Chromebooks forma part del dia a dia a la nostra escola. En l’etapa d’Infantil i Primària ens centrem en l’assoliment d’habilitats bàsiques mitjançant la robòtica educativa. Els alumnes reflexionen, assagen, cooperen i s’expressen a través de diferents activitats lúdiques.

A Infantil, introduïm els iPads com a eina de descoberta del nou llenguatge computacional, a través de les Bee Bot i Osmo.

A Primària, introduïm el Chromebook com a entorn d’aprenentatge digital, Google. S’amplia l'aprenentatge del llenguatge computacional a través de diferents plataformes: ScratchJr, Code.org, Ozobots, Scratch, LabVIEW, mBlock.

A ESO, els nostres alumnes realitzen les classes amb iPads i Chromebooks en un entorn virtual d’aprenentatge. Dins l’apartat tecnològic, ens endinsem de ple en la programació amb Microsoft Makecode, App Inventor, LabVIEW i Java, en què els alumnes fan servir una varietat de dispositius electrònics.

Tot i que l’ús d’elements tecnològics és transversal en totes les assignatures, dins l’itinerari tecnològic els alumnes tenen la possibilitat de continuar realitzant projectes cada vegada més agosarats i de més nivell tècnic per encarar així estudis superiors.

Investigació

Animem l’alumnat a investigar i cercar informació. El treball ha de ser cooperatiu i els descobriments s’han de compartir en grup. És el primer pas en tot procés creatiu, i l’inici en l’àmbit de la robòtica i la programació.

Aprenentatges

A través de la investigació, l’alumne assoleix tota una sèrie de coneixements que seran clau en la següent etapa de construcció i capacitat per progressar. Aprenentatge basat en l’assaig/error del mateix alumne. Autonomia d’aprenentatge. L’alumne és el protagonista del seu propi aprenentatge.

Creació

Posem a prova els aprenentatges anteriors i elaborem activitats en què l’alumne pugui construir, materialitzar i produir.

Compartir

És una fase en la qual l’alumnat pot presentar i explicar a la resta dels companys les conclusions de tot el procés que ha realitzat.

Noves tecnologies:

INFANTIL

 • Introducció a la robòtica educativa
 • Ús d’iPads
 • Utilització de la pissarra digital a totes les aules
 • Apadrinament Tac (ESO-Infantil)
 • Aplicacions de gamificació
 • Projectes Tr@ms

 

PRIMÀRIA 

 • Robòtica educativa
 • Llenguatge de programació
 • Ús d’iPads
 • Utilització de pissarra digital a totes les aules
 • Utilització entorn Google per a Educació (G-suite)
 • Utilització plataforma ClickEdu
 • Utilització Chromebooks
 • Intranet com a eina de comunicació família i escola (Plataforma Clickedu)
 • Participació activitats mSchools
 • Ús d’aplicacions educatives per a iPads
 • Aplicacions de gamificació
 • EVA (Entorn Virtual d’Aprenentatge)
 • Projecte Tr@ms

 

SECUNDÀRIA

 • Robòtica educativa
 • Intranet, com a eina de comunicació família i escola (Plataforma Clickedu)
 • Utilització de Chromebooks a l’aula
 • Ús d'iPads
 • Ús d'ordinadors
 • Ús impressores 3D
 • Introducció a la programació
 • App Inventor (Programa Mschool)
 • Utilització de pissarra digital a totes les aules
 • Equip TIC TEAM
 • Apadrinament tecnològic (TAC)
 • Entorn Google per a l’educació (G-suite)
 • Aplicacions de gamificació
 • Projectes Tr@ms

 

Robòtica educativa:

INFANTIL

 • Descoberta de la robòtica
 • Ús de Bee-Bots
 • Ús de Rob-Mouse
 • Programa OSMOS
 • Treball del llenguatge direccional i la programació
 • Treball de la robòtica de forma interdisciplinar.

 

PRIMÀRIA 

 • Scratch
 • ScratchJr
 • Ozobots
 • Code.org
 • Makey Makey
 • Lego We.Do
 • Scratch i Bitblog

 

SECUNDÀRIA

 • Mblock
 • Makecode
 • Tinkercad
 • Sketchup (disseny i impressió 3D)
 • Scratch
 • Arduino
 • Lego Mindstorm