Organització

Entenem una mica l'escola

Consell Escolar

Director del Centre
Sra. Susana Vicente
Representants del Titular
Sr. Josep M. Vicente Ripollés
Sr. Josep Manel Navarro Salgado
Sra. Teresa Queralt Canet
Representants dels professors
Sra. Anna Durán Molinero
Sra. Alicia Corral
Sr. Jordi Banqué Amat
Sra. Natalia Durán Cervera
Representants dels pares
Sra. Mònica Morist Borràs
Sr. Jordi Viles Abella
Sra. Imma Soteras Bartolí
Sra. Ester Ramon Robles
Representants dels alumnes
Sra. Carla Calbó Marsal
Sr. Daniel Jiménez Jorba
Representant del personal no docent
Sr. Martí Salanova García