Organització

Entenem una mica l'escola

Consell Escolar

Director del Centre
Sra. Susana Vicente
Representants del Titular
Sr. Josep M. Vicente Ripollès
Sr. Josep Manel Navarro Salgado
Sra. Teresa Queralt Canet
Representants dels professors
Sra. Eva Durán Pascual
Sra. Alicia Corral Romero
Sr. Jordi Banqué Amat
Sra. Natalia Durán Cervera
Representants dels pares
Sra. Mònica Morist Borràs
Sra. Sílvia González Campos
Sra. Imma Soteras Bartolí
Sra. Ester Ramon Robles
Representants dels alumnes
Sra. Carla Calbó Marsal
Sra. Gina Marsinyach Corral
Representant del personal no docent
Sr. Martí Salanova García