Projectes

Coneix els nostres projectes

Fem xarxes amb Mr. Ethics (5è)

Projecte on aprofundirem en l'ús de les xarxes socials com a eina de comunicació i treball col·laboratiu.

Els alumnes de 5è de Primària treballaran de forma col·laborativa i utilitzant les eines col·laboratives de Google (Drive i Sites) per elaborar un codi de bon ús de les xarxes socials, tenint molt present el tema de la seguretat, la protecció de la imatge personal, la privacitat i el respecte.

Es pretén conscienciar els alumnes de la necessitat de desenvolupar un ús responsable de les xarxes socials (ciutadania digital).