La nostra mascota

octubre, 01 2017

La mascota Recimon ha començat el seu viatge per les classes de l'escola. 
Amb la seva presència vol recordar als alumnes la importància de reciclar, reduir i reutilitzar per cuidar el medi ambient.