Amb curiositat, s'aprèn

abril, 02 2018

Avui aprenem i investiguem la vida d'un formiguer. Llegim un text informatiu, autònomament busquem i analitzem la informació, i a través de l'exploració directa, resumim el que hem après.