Ambients d'aprenentatge

juny, 12 2018

En els nostres ambients d'aprenentatge el nen/a aprèn, descobreix, experimenta, pren decisions i el mestre fa de guia, avalua i observa. 
Valorant aquestes innovacions, a nivell pedagògic, organitzatiu, d'espais i metodològic, els nostres alumnes gaudeixen del seu procés d' aprenentatge. 
La relació i interacció entre els companys és molt gratificant i es viuen situacions on el companyerisme, el respecte i l'empatia hi són presents. 
Aquesta nova organització d'espais ens permet potenciar tot un seguit d'hàbits personals i socials, com esperar el torn, fer un ús correcte del material, col·laborar en la seva endreça, treball en equip... 
Aquesta metodologia afavoreix que els infants se sentin segurs i puguin avançar i créixer feliços. 
Així potenciem un aprenentatge més significatiu i vivencial.