Descobrim, experimentem, compartim... Projecte TOTS

gener, 28 2019

Des dels primers passos de la seva educació, l’Infant ha d’experimentar el plaer del descobriment.
Manipulem, toquem, omplim, buidem, experimentem... descobrim i aprenem uns dels altres.